Concours académique de poésie en catalan

Les élèves de 6ème, 5ème et 4ème des classes bilingues ont participé au concours académique de poésie en langue catalane où ils se sont distingués: Loïc G de 602 a obtenu le premier prix ex-aequo, Aina S de 502 a reçu le second prix ex-aequo. Nous remercions tous les élèves pour leur participation et leur travail.

Els alumnes de 6a, 5a, 4ta, de les classes bilingües han participat i s'han distingit al concurs acadèmic de poesia en llengua catalana. Loïc G. de 602 ha obtingut el primer premi ex-aequo, Aina S de 502 ha rebut el segon premi ex-aequo. Donem les gràcies a tots els alumnes  per la seua participació i el seu treball.  

M Vera et M Mas, professeurs de Catalan

Sr Vera i Sr Mas, professors de Català